За сайта

Целта на този сайт е да бъде пространство за статии, преводи, интересни връзки и други материали на теми от ежедневието видяни през погледа на психологията и психоанализата, но представени по един по-практичен, достъпен и честен начин.

Темите, които ме вълнуват, и за които пиша, често остават пренебрегнати в повечето сайтове за психология, или в по-лошия случай биват представени по ненужно усложнен маниер сякаш за да подкрепят ‚научността‘ на психологическото познание в очите на широката публика. За неподготвения български читател и слушател става все по-трудно да припознае нещо смислено от празните приказки по телевизионния екран и другите медии. Станало е почти невъзможно човек да отнесе нещата, които чува от специалистите, към живота и ежедневието си, към нещо действително, до което може да се докосне всеки ден.

Въпреки това, аз съм сигурен, че има начин много от понятията и схващанията на психологията и психоанализата да бъдат обяснени човешки и разбираемо. Надявам се материалите, които публикувам, да направят именно това – да приложат едно познание за душевността и нейните проблеми по практичен, понятен и достъпен начин.