Откъси от книги

Тук са поместени откъси от книги в по-разширен вариант, които имат особено значение за психологията и психоанализата.