За сайта

Целта на този сайт е да бъде пространство и архив за статии, преводи, интересни връзки и други материали на теми от ежедневието видяни през погледа на психоанализата.

Темите, които са засегнати в публикуваните текстове и откъси, често остават пренебрегнати в сайтовете за психология, като отстъпват място на еднотипни инструктажи за живот без тревога и сладникави рецепти за лично щастие.

Надявам се, че публикуваното тук ще допринесе към усилията на много мои колеги, които се борят за да покажат, че психологията и психоанализата не са просто професионално легитимирана разновидност на фейсбук мъдростите, а наистина имат какво да допринесат в опита ни да осмисляме нашата културата и съвремие.