Кратки бележки за психоанализата

Кратки бележки и размисли за психоанализата, за паралелите, които тя разкрива между различни сфери от изкуството и науката, и най-вече за митовете около нея.

 

 

Кратки бележки #1 – Симптом и истина

Кратки бележки #2 – Рационално/Ирационално

Кратки бележки #3 – От историята до психоанализата